Yakovlev YAK 40 Jets zu verkaufen

Yakovlev YAK 40
Yakovlev YAK 40€ 13.593
Bj.: 1970; TTAF: 15000h; Typ: Jet; Standort: Ukraine; Antik/Klassiker/Oldtimer  US$ 15.000
Nettopreis: US$ 15.000
 
Yakovlev 40
Yakovlev 40€ 244.676
Bj.: 28; TTAF: 3164h; Typ: Jet; Standort: Ukraine; Seriennr.: 9731255; Jahresnachpr.: 10/2008  US$ 270.000
Nettopreis: US$ 270.000
 
Yakovlev 40
Yakovlev 40€ 440.081
Bj.: 1977; TTAF: 24759h; Typ: Jet; Standort: Russland, Ìîñêâà, UUWW; Seriennr.: 9721354; Reg. Nr.: RA-87908  RUB 30.000.000

 
Yakovlev 40
Yakovlev 40€ 294.957
Bj.: 1975; TTAF: 31975h; Typ: Jet; Standort: Russland, Êðàñíîÿð&#; Antik/Klassiker/Oldtimer; Seriennr.: 9521941; Reg. Nr.: RA-87535; Jahresnachpr.: 12/2014  RUB 20.107.000
EU versteuert
 
Yakovlev 40
Yakovlev 40€ 226.552
Bj.: 1974; TTAF: 32851h; Typ: Jet; Standort: Ukraine, kiev; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, EU-OPS 1 zugelassen; Jahresnachpr.: 8/2005  US$ 250.000
Nettopreis: US$ 250.000